KUORO

Turun ortodoksisen kirkon kuoron tarkoituksena on ortodoksisen liturgisen musiikin perinteen säilyttäminen, edistäminen ja tunnetuksi tekeminen. Kuoron pääasiallinen tehtävä on osallistua seurakunnan jumalanpalveluksiin ja kirkolliseen toimintaan.

Kuoro tuottaa myös äänitteitä ja pitää konsertteja kotimaassa ja ulkomailla.

Kuoron johtaja on Turun ortodoksisen seurakunnan kanttori Pasi Torhamo.

Jäseneksi voi pyrkiä ortodoksisesta musiikista kiinnostunut henkilö, joka on suorittanut kuoronjohtajan hyväksymän laulukokeen.

Harjoitukset:

Kuoroharjoitukset pidetään torstaisin 18.30-20.30.

Konsertit:

Kuoro konsertoi ainakin 1-2 kertaa vuodessa. Muutaman vuoden välein järjestetään esiintymismatkoja ulkomaille sekä osallistutaan kirkkopäiville ja laulupäiville.

Hallinto:

Kuoron hallinnosta huolehtii rekisteröity yhdistys Turun ortodoksisen kirkon kuoro ry.

Kuoro_2